להזמנת
עמדת
פודקאסט
להזמנת
חדרי לימוד

עמדת הפודקאסט של בית אריאלה

מטרתה של עמדת הפודקאסט של בית אריאלה היא להנגיש את האפשרות להקלטת פודקאסט עבור ציבור שאין ברשותו את האמצעים הטכניים הנדרשים, או כאלו המעוניינים להתנסות במדיום זה. העמדה מכילה מכשיר הקלטה, שני מיקרופונים ומפצל לארבע אוזניות.

השימוש בעמדת הפודקאסט של בית אריאלה מותנה בהדרכה ובאישור של כל משתתף ע"י הצוות הטכני של מרכז תרבות שהוסמך לכך, או לחילופין, על-ידי בוגרי סדנת פודקאסט של בית אריאלה. לאחר שיינתן האישור, ובצירוף צילום ת"ז וחתימה על הסכם השימוש בעמדה, יקבל המשתמש קוד אישי שיאפשר לו להזמין משבצת זמן במערכת השיבוץ.

לאחר שיעבור המשתתף הדרכה, יהיה רשאי להקליט פודקאסט.

limud bg

מדיניות שימוש

 1. העמדה להקלטת פודקאסטים זמינה בימים ב’ ד’, בשעות: 20:30-19:00, 22:00-20:30. שימו לב: ניתן להירשם למשבצת זמן אחת בלבד ביום.
 2. ניתן להירשם לשלושה ימים מראש, ועד שבוע מיום ההרשמה.
 3. העמדה מיועדת להקלטת פודקאסט בלבד.
 4. האכילה והשתייה בסביבת עמדת הפודקאסט אסורה.
 5. המשתמשים מתבקשים לשמור על ניקיון חלל ההקלטה, שלמות הציוד ותקינותו.
 6. לא ניתן להעביר את השימוש בעמדה עבור משתמש אחר בין אם הוא רשום במערכת או לא.
 7. האחריות הבלעדית על הציוד ושלמותו הינה של המשתמש.
 8. חשוב! האחריות על תוכן הפודקאסט היא על המשתמש/המקליט בלבד. בית אריאלה אינו אחראי על תוכן התוכנית המוקלטת.
 9. המשתמש מתחייב להימנע מהקלטת פודקאסטים אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם. כל תוכן שיוקלט על-ידי המשתמש הינו באחריותו המלאה והבלעדית וכן הוא הנושא באחריות שתנבע מפרסום התוכן.
 10. המשתמש מתחייב לציין בתחילתו ובסופו של כל פודקאסט כי הוקלט באדיבות עמדת הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב-יפו.
 11. בית אריאלה ו/או עיריית תל אביב-יפו שומרים לעצמם את הזכות לשתף, להפיץ ולהעלות את הפודקאסט שהוקלט במסגרת השימוש באולפן בכל פלטפורמה דיגיטלית ועירונית לכל תקופה שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלי שיהיו למשתמש כל תביעות או טענות בקשר לכך.

כניסה למערכת

שימו לב: על מנת לבטל הזמנה יש למלא את טופס ביטול הזמנת מקום בעמדת הפודקאסט. למילוי הטופס לחצו כאן

צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570