להזמנת
אולפן
פודקאסט
להזמנת
חדרי לימוד

נהלי הרשמה

 

הסדרי תשלום ונוהלי ביטול לפעילות קיץ 2021

למשלמים בכרטיס אשראי: ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית.

למשלמים בהמחאות: ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים (לפקודת עיריית תל-אביב-יפו). במקרים חריגים ניתן לשלם ב-6 תשלומים בתוספת 20 ש"ח.

מומלץ להירשם מראש לפעילות שבחרתם.

הנחיות לנרשמים

  1. במידה ותתקבל תקנה של משרד הבריאות לאיסור גורף על התכנסות פיזית, נקיים את הפעילות באופן מקוון.
  2. במקרה של ביטול מפגש על-ידי בית אריאלה עקב נסיבות שאינן צפויות מראש, ייקבע מפגש חלופי ומועדו יפורסם.
  3. בית אריאלה לא יפצה משתתפים שנעדרו ממפגשים ללא הודעה מראש. הפיצוי, במידה ויינתן, ינוצל במהלך שנת הפעילות הנוכחית בלבד.
  4. בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים כל סוג של פעילות מפאת מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום על-ידי עיריית תל-אביב-יפו.

 

ביטול השתתפות ע"י המשתתף

נאלץ המשתתף להפסיק את השתתפותו, יפנה בהקדם למרכז תרבות לצורך קבלה ומילוי של טופס ביטול הפעילות. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ'ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס' סניף, מס' חשבון, שם וכתובת הבנק).


אין לבטל המחאות או עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל-אביב ישירות לחשבונו.

 

א. ביטול השתתפות בקורסים היברידים

עד יום אחד לפני תחילת הלימודים:  דמי ביטול בסך 30 ש״ח (מנוי מקוון) / 60 ש״ח (מנוי פרונטלי)

לאחר מפגש אחד:  דמי ביטול בסך 30% מעלות הקורס

לאחר שני מפגשים:  אין החזר כספי

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ-30 ש"ח (מנוי מקוון) / 60 ש"ח (מנוי פרונטלי).

 

ב. ביטול השתתפות בסדנאות, סיורים, קריאות מודרכות

עד יום אחד לפני תחילת הלימודים:  דמי ביטול בסך 60 ש״ח

לאחר מפגש אחד:  דמי ביטול של 10% מעלות הסדנה / סיור / קריאה מודרכת

לאחר שני מפגשים:  דמי ביטול של 20% מעלות הסדנה / סיור / קריאה מודרכת

לאחר שלושה מפגשים:אין החזר כספי

בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ-60 ש"ח.

 

צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570