עונת תרבות 2020-2019
להזמנת
חדרי לימוד

נהלי הרשמה

נהלי הרשמה

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר העירייה

הסדרי תשלום
למשלמים בהמחאות
לסדנאות ולסדרות ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים (לפקודת עיריית תל-אביב-יפו). במקרים חריגים ניתן לשלם ב-6 תשלומים בתוספת 20 ש"ח.
למשלמים בכרטיס אשראי (גם באמצעות הטלפון) לכל הסדרות והסדנאות ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית

הנחות
1. הרשמה מוקדמת
לנרשמים לסדרות ולסדנאות  עד 29.8.19 תינתן הנחה של 10%
בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה/מפגש תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד 19.09.19.

  1. 2. לתושבי תל-אביב-יפו בלבד

לאזרחים ותיקים, משפחות חד-הוריות, משפחות זהב"י, תושבי שיקום שכונות ונכים (בהצגת תעודת נכה 100%) הנחה של  25%; למחזיקי כרטיס דיגיתל – הנחה של 10%

  1. 3. הנחות שונות

לאזרחים ותיקים מחוץ לתל-אביב-יפו תינתן הנחה של 10%. לנרשמים ליותר מפעילות אחת ולשני משתתפים או יותר מאותה משפחה – תינתן הנחה של 15% (על הפעילות הזולה יותר)

לתשומת לבכם!
הנחות ההרשמה המוקדמת (כמפורט בסעיף 1) יינתנו בנוסף להנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיפים 3-2. תחילה תחושב הנחת רישום מוקדם ולאחריה – ההנחה הנוספת.
לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיפים 3-2.
הזכאות למחיר לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים בשירות חובה ולסטודנטים תיקבע עם הצגת תעודות מתאימות בזמן הרישום. הנרשמים באמצעות הדואר או הטלפון, ישלחו צילומים של התעודות בפקס, בדוא"ל או בדואר.
מומלץ להירשם מראש לסדנה/סדרה שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת עבודה/מפגש – מומלץ להירשם עם קבלת ההודעה על אישור ההשתתפות. מספר המקומות בכל הסדרות והסדנאות מוגבל. כל המקדים זוכה.

הנחיות לנרשמים

  1. 1. במקרה של ביטול מפגש עקב נסיבות שאינן צפויות מראש, ייקבע מפגש חלופי ומועדו יפורסם.
  2. 2. בית אריאלה לא יפצה משתתפים שנעדרו ממפגשים ללא הודעה מראש. הפיצוי, במידה ויינתן, ינוצל במהלך שנת הפעילות הנוכחית בלבד.
  3. 3. בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים סדנה או סדרה מפאת מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום על-ידי עיריית תל-אביב-יפו.
  4. 4. ביטול השתתפות ע"י המשתתף:

נאלץ המשתתף להפסיק את השתתפותו, יפנה בכתב בלבד למרכז תרבות מיד עם הפסקת הלימודים בצירוף כרטיס המשתתף אותו קיבל בזמן הרישום. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ'ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס' סניף, מס' חשבון, שם וכתובת הבנק).

אין לבטל המחאות או עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל-אביב ישירות לחשבונו.

בסדרות ובסיורים:

עד 9 מפגשים בסדרה

עד יום אחד לפני תחילת הלימודים:  דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                              דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 2 מפגשים:                               אין החזר כספי

14-10 מפגשים בסדרה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים:  דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                               דמי ביטול בסך% 15 מעלות הסדרה
לאחר 2 מפגשים:                                דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 3 מפגשים:                               אין החזר כספי

28-20 מפגשים בסדרה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                              דמי ביטול בסך 5%  מעלות הסדרה
לאחר 2 מפגשים:                                דמי ביטול בסך 10%  מעלות הסדרה
לאחר 3 מפגשים:                                דמי ביטול בסך 20% מעלות הסדרה
לאחר 4 מפגשים:                                אין החזר כספי

בסדנאות

14-10 מפגשים בסדנה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                             דמי ביטול של 10% מעלות הסדנה
לאחר 2 מפגשים:                              דמי ביטול בסך 20% מעלות הסדנה
לאחר 3 מפגשים:                             אין החזר כספי

28-20 מפגשים בסדנה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                             דמי ביטול בסך 5% מעלות הסדנה
לאחר 2 מפגשים:                              דמי ביטול בסך 10% מעלות הסדנה
לאחר 3 מפגשים:                              דמי ביטול של 20% מעלות הסדנה
לאחר 4 מפגשים:                             לא ניתן לקבל החזר

* בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ-60 ש"ח.

  1. מרכז תרבות בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסדנה/סדרה, במידה והמשתתף ישבש או יפריע למהלך התקין של הפעילות, בכל נקודת זמן, ולהחזיר לו את החלק היחסי מהסכום ששילם.

 

הזכות לשינויים שמורה

צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
יולי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
2
3
4
9
10
11
13
16
17
18
22
24
25
29
30
31
1
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15