להזמנת
חדרי לימוד
ערביום ה׳

כתיבה באילוצים [לכל הרמות]

ד"ר עודד מנדה-לוי

בסדנה נפנה לאלמנטים משחקיים ביצירה הספרותית. נקרא ונכיר דוגמאות מפתיעות למשחקיות בספרות, ונכתוב מתוך אילוץ של מבנה, צורה או כל אלמנט חיצוני ברוח ״אוליפו״.

אנשי ״אוליפו״, אולפנה לספרות פוטנציאלית, שהסופר הצרפתי ז׳ורז׳ פרק היה המפורסם שביניהם, מבקשים ליצור כלים חדשים לכתיבה. הם אוהבים מגבלות צורניות, נוסחאות ומשחקים לשוניים וסגנוניים, מבנים ודגמים ספרותיים חדשים, שנכתבים תוך כפייה מראש של מגבלות שונות. בכך מתקיימת לתפיסתם התרחקות מהמיתוס הרומנטי של ההשראה.

הבחירה היצירתית בסדנה היא שהדמיון ממריא דווקא כשהוא נתון בסד של צורה קבועה, של מגבלה מלאכותית כמו חזרה, היעדר קבוע, חיקוי, וכו׳. חשוב להדגיש שבסדנה נתייחס לכל מערכת האילוצים באופן ״רך״, כך שזו תהווה תשתית, תרגול ומרחב אפשרויות לכתיבה בעלת איכויות אסתטיות.

4.3.21                 פתיחה: למה לכתוב? איך לכתוב? תרגילי התוודעות

11.3.21               צורות של חזרה. היכרות עם ״אני זוכר״ (בריינארד, פרק, מת׳יוס, מנדה-לוי)

18.3.21               פיתוחים והרחבות של ״אני זוכר״. הפניית מבט אל ממדים של זמן, גוף, דמות, דיבור, ידע עולם

25.3.21               סופרים מלים. על בסיס הרחבה של ״אני זוכר״ היכרות עם עקרון הדיוק. כתיבה בהיקף מדוד, מספר קבוע מראש של מלים/שורות (שורק, שקרג׳י, מנדה-לוי)

22.4.21               א-ב. כתיבה בעקרונות לקסיקאליים (פאביץ׳, צלקה, שורק, גרוסמן, אורבך, בן-אזוליו, מנדה-לוי)

6.5.21                 שתף. התוודעות לצורות ודגמים של כתיבה שיתופית

13.5.21               תרגילים בסגנון. בהשפעת רמון קנו ממייסדי ״אוליפו״, נתוודע ל״תרגילים בסגנון״, נכתוב טקסט נתון במכלול צורות, סגנונות, מבנים וז׳אנרים

20.5.21               חיקוי. כתיבה מחקה או כתיבה כמו. התוודעות אינטימית לסגנונות וטכניקות של יוצרות ויוצרים

27.5.21               אילוצים. התוודעות למבחר עקרונות אוליפיניים: פרוצדורת (s+7); ליפוגרמות (כתיבה תוך החסרת אות/יות); פלינדרומים (טקסט שאפשר לקרוא באופן זהה מהתחלה לסוף ומהסוף להתחלה); מלים כפויות

3.6.21                 מפגש סיכום

מתי
10 מפגשים, אחת לשבוע
ימי חמישי בשעות 20:30-19:00
מחיר
מחיר רגיל: 890 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים: 840 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570