43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
בוקריום ד׳

מאז יצא ספק – סוגיות שעוררו מחלוקת במקרא

ד"ר שוש שפירא

המקרא הוא יצירה רב קולית, שבו באות לידי ביטוי מגוון דעות. לעתים גישות הפוכות זו לזו, כשגישה אחת באה לערער דעה מקובלת. לעתים הקולות מתפלמסים ביניהם בהתלבטות וספק, נאמרים בגלוי או בצורה עקיפה כשהם סמויים בכתובים ורחוקים זה מזה לאורך כל הספרות המקראית.

בסדרה נעסוק בסוגיות שנוגעות לקיומנו כעם, מיהו יהודי ומה יחסנו לגויים? בין עם לארצו ובין גלות לגאולה? מהו האדם? היש תשובה לייסורים?

בין מולדת וארץ יעודה בין יעקב לעשו לישראל ועמלק

בין "קהל עמים" לבין "עם לבדד ישכון" בין ספור שכם ודינה לספור יהודה ותמר

בין קדושת מקום למקום מקודש סיפורי "השער לשמים" (בבל והמגדל, בית-אל והסולם, ירושלים וגורן ארוונה)

בין אדם שהוא "ותחסרהו מעט מאלוהים" לבין "אדם לעמל יולד" מה ענה אלוהים לאיוב?

 

21.11.18 בין עם לארצו – יעקב ועשו

12.12.18 בין עם לארצו – ישראל ועמלק

26.12.18 בין עם לארצו – מגילת אסתר

9.1.19  בין קהל עמים – סיפור שכם ודינה (המפגש יתקיים בבית ציוני אמריקה, גלריה, דניאל פריש 1)

23.1.19  בין קהל עמים – סיפור יהודה ותמר (בית ציוני אמריקה, אולם אקדמיה, דניאל פריש 1, תל-אביב-יפו).

6.2.19  בין קדושת המקום –  סיפור מגדל בבל

20.2.19 בין קדושת המקום – סיפור חלום יעקב

6.3.19  בין "ותחסרהו" – תהלים פרק ח'

20.3.19  בין "ותחסרהו" – איוב פרק ט'

3.4.19  בין "ותחסרהו" – איוב: "מענה אלוהים מן הסערה"

מרכז‭ ‬ברודט לתרבות יהודית
צייטלין 22, תל־אביב-יפו
מתי
10 מפגשים, אחת לשבועיים
בימי רביעי בשעות 12:30-11:00
מחיר
המחיר: 500 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים:
460 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
ינואר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
3
5
19
25
26
29
31
8
9
12
14
16
21
22
2
7
8
9
14
21
22
23
29
30
4
11
12
13
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
8
9
10
11
17
18
19
22
23
24
26
28
30
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30