43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
בוקריום ה׳

לספר את חיי בכתב (למתחילים)

"החיים אינם מה שחיית, אלא מה שאתה זוכר מהם, ואיך אתה זוכר אותם כדי לספרם" (גבריאל גרסיה מרקס)

אסתי ג. חיים

כל סיפור מכיל נימים ויסודות אוטוביוגרפיים, אנחנו אלה שכותבים ומספרים אותו. 

 

בסדנה נכתוב סיפורים מחומרי החיים. נעסוק בדרכי כתיבה שונות, ביצירת המבנה העלילתי, בבניית הדמויות האמיתיות והבדויות, הרקע והשפה. נברר מהו הסוד שמרתק אותנו בסיפורים השונים, ננסה לפענח את הרקמה הפנימית של הכתיבה, ההבדל בין דרמה למלודרמה והאם תמיד סוף הסיפור ידוע מראש.

במהלך הפגישות נקרא טקסטים מאת טובי הכותבים, נתאמן בכתיבה בעזרת תרגילים וננהל דיון אודות עבודות המשתתפים במטרה לדייק, לשכלל ולמקד אותם ככל שניתן.

ביחד ניצק חיים בסיפור, ונספר את החיים.

2018: 1.11.18, 15.11.18, 29.11.18, 13.12.18, 27.12.18

2019: 10.1.19, 24.1.19, 7.2.19, 21.2.19, 7.3.19, 28.3.19, 11.4.19, 16.5.19, 30.5.19

מרכז‭ ‬ברודט לתרבות יהודית
צייטלין 22, תל־אביב-יפו
מתי
14 מפגשים, אחת לשבועיים
בימי חמישי בשעות 12:30-11:00
מחיר
1,250 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים:
1,150 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
מאי 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
2
3
8
9
10
18
19
24
26
28
31
1
6
7
8
9
11
13
14
17
18
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31