43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
בוקריום ב׳

הזירה הלשונית

עורך: ד"ר רוביק רוזנטל

עונה שלישית של הסדרה העוסקת בעברית הישראלית, והפעם – שפה בהקשרים מגוונים: אוכל, משפט, פוליטיקה, מגדר ועוד.

20.1.20  ד"ר רוביק רוזנטל – הלקסיקון הישראלי: איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו

27.1.20  רן לוסטיגמן – זאת ועו"ד: איך נבין את שפת המשפטנים?

10.2.20  רות אלמגור רמון – משולחנה של יועצת לשון: על שפת הרדיו והטלוויזיה

24.2.20  ד"ר רוביק רוזנטל – לכל איש ואשה יש שם: שמות פרטיים ושמות משפחה בישראל

9.3.20    ד"ר רוביק רוזנטל ומוטי זעירא – כל המילים השמחות: על שפת הזמר העברי (מלווה בקטעי וידיאו)

23.3.20  ד"ר רוביק רוזנטל והילה אלפרט – ארץ זבת חלב וחומוס: אוכל בשפה העברית לדורותיה

6.4.20    עירית זאבי – דבר המפרסם: השפה העברית והפרסומת הישראלית

20.4.20  ד"ר רוביק רוזנטל – העברית, שפה גברית? על שפה ומגדר

4.5.20    ד"ר רוביק רוזנטל – המשכנעים, המטיפים והמשוחחים: רטוריקה פוליטית ישראלית (מלווה בקטעי וידיאו)

18.5.20  ד"ר רוביק רוזנטל – חוח צחוק בין שושני הבכי: מסע בזמן בהומור הלשוני הישראלי (בליווי קטעי וידיאו)

בית ציוני אמריקה
מתי
10 מפגשים
ימי שני, בשעות 12:00-10:30
מחיר
מחיר רגיל: 560 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים: 500 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
יוני 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
3
4
6
7
8
9
10
13
14
16
17
18
20
21
22
23
26
29
30
1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
27
28
29
30
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30