43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
ערביום ד׳

בין מסעות-חוץ למסעות-פנים

פרופ' אברהם בלבן

סדרת יצירות של חמישה כותבים בולטים שבמרכזן הליכה או נסיעה, ונבחן את הזיקה שבין המסע החיצוני לבין המסע הפנימי. מומלץ לקרוא את היצירות לקראת הדיון בהן.

2.1.19 היכן נודד ההלך האלתרמני יום פתאומי, עוד חוזר הניגון, פגישה לאין קץ

16.1.19 היכן נודד ההלך האלתרמני השיר הזר, ירח, בוקר בהיר

30.1.19 הסיפורת של עמוס עוז כסיפורת מסעות סדק מפולש לרוח, אש זרה (מתוך ארצות התן)

13.2.19 הסיפורת של עמוס עוז כסיפורת מסעות מנוחה נכונה (רומן)

27.2.19 א.ב. יהושע להשאיר את האשכנזיות בברלין מבוא ליצירת יהושע ותחילת הדיון ברומן מולכו

13.3.19 א.ב. יהושע להשאיר את האשכנזיות בברלין דיון במולכו

27.3.19 אהרון אפלפלד המסע אל האימא ימים של בהירות מדהימה (השוואה של הרומן האחרון של אפלפלד עם נובלה לא מוכרת שלו שהיוותה בסיס לרומן)

10.4.19 יצירתו של א.ב. יהושוע

בית‭ ‬אריאלה
שדרות שאול המלך 25, תל־אביב-יפו
מתי
8 מפגשים, אחת לשבועיים
בימי רביעי בשעות 20:30-19:30

מחיר
המחיר: 400 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים:
370 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
אפריל 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
4
9
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
8
9
10
11
17
18
19
22
23
24
26
28
1
6
7
8
9
11
12
13
14
17
18
19
20
22
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31