למידע נוסף ניתן להכנס לאתר העירייה

הסדרי תשלום

למשלמים בהמחאות
לסדנאות ולסדרות ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים (לפקודת עיריית תל־אביב-יפו). במקרים חריגים ניתן לשלם ב־6 תשלומים בתוספת 20 ש״ח.
למשלמים בכרטיס אשראי (גם באמצעות הטלפון)
לכל הסדרות והסדנאות ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית

הנחות

1. הרשמה מוקדמת
לנרשמים לסדרות עד 15.8.17 תינתן הנחה של 15%

בסדנאות שההשתתפות בהן אינה מותנית בהגשת עבודה/מפגש תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד 15.8.17. בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה/מפגש תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד 19.9.17.

2. לתושבי תל־אביב-יפו בלבד
לאזרחים ותיקים, משפחות חד־הוריות, משפחות זהב״י, תושבי שיקום שכונות ונכים (בהצגת תעודת נכה 100%) הנחה של 25%; למחזיקי כרטיס דיגיתל הנחה של 10%

3. הנחות שונות
לאזרחים ותיקים מחוץ לתל־אביב-יפו הנחה של 10%. לנרשמים ליותר מפעילות אחת ולשני משתתפים או יותר מאותה משפחה תינתן הנחה
של 15% (על הפעילות הזולה יותר)

לתשומת לבכם!
הנחות ההרשמה המוקדמת (כמפורט בסעיף 1) יינתנו בנוסף להנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיפים 3-2. תחילה תחושב הנחת רישום מוקדם ולאחריה – ההנחה הנוספת. לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיפים 3-2. הזכאות למחיר לתושבי תל־אביב-יפו, לחיילים בשירות חובה ולסטודנטים תיקבע עם הצגת תעודות מתאימות בזמן הרישום. הנרשמים באמצעות הדואר או הטלפון, ישלחו צילומים של התעודות בפקס, בדוא״ל או בדואר.

לרוכשי כרטיסיה ל-10 הרצאות
*הכניסה להרצאה על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש
*יש להציג את הכרטיסייה לנציג בית אריאלה בכניסה להרצאה לצורך קבלת כרטיס כניסה
*הכרטיסייה תקפה להרצאות במסגרת הסדרות בלבד
*במקרה של אי התאמה בין הכרטיסייה למערכת הרישום המערכת קובעת

מומלץ להירשם מראש לסדנה/סדרה שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת עבודה/מפגש – מומלץ להירשם עם קבלת ההודעה על אישור ההשתתפות. מספר המקומות בכל הסדרות והסדנאות מוגבל. כל המקדים זוכה.

הנחיות לנרשמים

1. במקרה של ביטול מפגש עקב נסיבות שאינן צפויות מראש, ייקבע מפגש חלופי ומועדו יפורסם.

2. בית אריאלה לא יפצה משתתפים שנעדרו ממפגשים. במקרים חריגים, ובסדרות בלבד, יידונו בקשות שיוגשו בכתב בלבד ולפני קיום האירוע.
הפיצוי, במידה ויינתן, ינוצל במהלך שנת הפעילות הנוכחית בלבד.

3. בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים סדנה או סדרה מפאת מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום על־ידי עיריית תל־אביב-יפו. המשתתף יעביר לבית אריאלה צילום תעודת זהות וצילום צ׳ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס׳ סניף, מס׳ חשבון, שם וכתובת הבנק).

4. ביטול השתתפות ע״י המשתתף:
בסדרה של עד 14 מפגשים:
עד יום אחד לפני תחילת הסדרה, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח
לאחר מפגש אחד, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח בתוספת עלות הרצאה
בסך 60 ש״ח
לאחר 2 מפגשים, דמי הביטול יהיו בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 3 מפגשים לא יינתן החזר כספי
בסדרות של 28-20 מפגשים:
עד יום אחד לפני תחילת הסדרה, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח
לאחר מפגש אחד, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח בתוספת עלות הרצאה בסך 60 ש״ח
לאחר 2 מפגשים, דמי הביטול יהיו 60 ש״ח בתוספת 120 ש״ח
לאחר 3 מפגשים, דמי הביטול יהיו בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 4 מפגשים לא יינתן החזר כספי
בסדנאות:
עד יום אחד לפני תחילת הסדנה, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח
לאחר מפגש אחד, דמי הביטול יהיו בסך 60 ש״ח בתוספת עלות מפגש בסך 100 ש״ח
לאחר 2 מפגשים, דמי הביטול יהיו בסך 30% מעלות הסדנה
לאחר 3 מפגשים לא יינתן החזר כספי

5. מרכז תרבות בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסדנה/סדרה, במידה והמשתתף ישבש או יפריע למהלך התקין של הפעילות, בכל נקודת זמן, ולהחזיר לו את החלק היחסי מהסכום ששילם.

הזכות לשינויים שמורה

צור קשר צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
אפריל 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
3
4
5
6
7
12
13
14
18
19
20
27
28
4
5
11
12
16
18
19
20
25
26
1
2
8
9
12
13
14
15
16
22
23
25
26
27
28
29
30
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31