43A8E464-1889-4D5B-9703-3E1022BED120 Created with sketchtool.
בוקריום ב׳

עברית בשלל שפות

הסדרה תעסוק בשורת מפגשים עכשוויים ועתיקים של העברית עם שפות משפיעות ברחבי הגלובוס, ובשאלה האם המפגש הזה מעשיר את העברית, או אולי מאיים על עצם קיומה.

עורך הסדרה: ד"ר רוביק רוזנטל

לא נותרו מקומות

העברית לא הייתה אף פעם שפה השוכנת לבדה. היא הושפעה משפות שסבבו אותה, שפות של כובשים, של סוחרים ושל ידידים ושותפים. שפות היהודים שנוצרו במפגש בין העברית לשפת הסביבה, ביטאו גם הן את הקשר הזה. העברית המודרנית נוצרה על ידי יהודים דוברי שפות רבות, וגם הן הטביעו חותם על העברית.

24.12.18  ד"ר רוביק רוזנטל הלעז בעברית – אויב או שותף?

7.1.19  פרופ' גלעד צוקרמן מהארץ המובטחת למדינה בת-המזל: לקחים מהישראלית  להחייאת שפות אבוריג'יניות באוסטרליה.

21.1.19 ד"ר יניב גולדברג שהילדים לא יבינו: על השפעות היידיש על העברית ולהיפך

4.2.19  ד"ר עבד רחמן מרעי וד"ר רוביק רוזנטל הערבית והעברית: מפגש עתיק וחדש בין שפות אחיות

18.2.19 פרופ' יהודית הנשקה הניב המזרחי: השפעת הערבית היהודית על העברית הישראלית

4.3.19  ד"ר אליעזר פאפו משנת תרפפו ועד סרטי הבורקס: הלדינו שבעברית והעברית  שבלדינו

11.3.19  ד"ר רוביק רוזנטל מדוע שפות נכחדות, ואיך ניתן להגן עליהן

1.4.19  ד"ר תמר עילם-גינדין אשמדאי החנטריש: השפעות איראניות על לשוננו (וקצת על תרבותנו)

15.4.19 גילי בר-הלל משולחנה של מתרגמת עברייה

29.4.19  ד"ר רוביק רוזנטל תעשה לי לייק: האנגלית הגלובלית ועתידה של העברית

מרכז‭ ‬ברודט לתרבות יהודית
צייטלין 22, תל־אביב-יפו
מתי
10 מפגשים
בימי שני בשעות 12:00-10:30

מחיר
560 ש"ח
לתושבי תל-אביב-יפו, לחיילים ולסטודנטים:
500 ש"ח
לאירוע הקודם לאירוע הבא
צור קשר
טלפון לבירורים נוספים: 03.724.0570
דצמבר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
2
3
6
7
9
10
13
14
15
21
22
27
28
29
3
5
11
17
19
25
26
31
8
9
14
16
21
22
2
7
8
9
14
21
22
23
29
30
4
11
12
13
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
8
9
10
11
17
18
19
22
23
24
26
28
30
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31